Azura is een non-profit organisatie die hulp biedt aan poezen die in een asiel of andere erkende organisatie verblijven en dure levensreddende operaties of verzorging nodig hebben.

Dien een aanvraag in via het formulier onderaan deze pagina, de aanvraag wordt voorgelegd aan ons bestuur en we bezorgen je zo vlug mogelijk een antwoord, want als we financieel in de mogelijkheid zijn om de poes te helpen, gaan we dat zeker doen!

We geven volgende spelregels (werkwijze) mee :

Geef ons alle informatie waarover je beschikt over de poes en de aandoening/probleem.
Stel ook  je organisatie even voor, mocht dit de eerste aanvraag zijn.
Op basis van die gegevens en de ernst van de situatie beslissen wij of we de aanvraag kunnen aanvaarden. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen bekostigen.

Chemotherapie en andere bestralingen kunnen wij niet aanvaarden. Ook de normale asielkosten (voeding, kattenbakvulling, vaccinatie, chippen, castratie/sterilisatie, standaard testen (FIV ed.)  …) worden niet door ons gedragen.

Betreffende FIP-behandelingen zijn wij helaas genoodzaakt om – mits de financiële middelen bij ons beschikbaar zijn – slechts vier behandelingen per jaar en maximaal één kat per asiel te ondersteunen.

We vragen alvast de richtprijs van de dierenarts en zeker bij breuken : RX-foto’s.

Als onze orthopedist de operatie aanzienlijk goedkoper kan uitvoeren en de reisafstand beheersbaar is voor de poes en de organisatie, kunnen wij voorstellen om de operatie uit te voeren door onze orthopedist in Oudenburg.

Azura VZW behoudt zich het recht voor om hulpvragen te weigeren naargelang de praktische omstandigheden en mogelijkheden van de vzw. Alle hulpvragen worden in teamverband geëvolueerd alvorens een beslissing te nemen. Over de finale beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, dan graag

  • Melding op Facebook-pagina van jullie organisatie dat de vzw Azura betaalt
  • Vraag zeker de volgers om onze Facebook-pagina Azura te liken.
  • Regelmatige updates van de poes op jullie Facebook/website
  • Jullie logo en adres van jullie website (voor onze kalender)
  • Foto’s met voldoende resolutie (voor onze kalender en agenda)

 

We wensen ook steeds op de hoogte te zijn van de situatie van het katje en ook betrokken te worden bij eventuele euthanasie besprekingen (tenzij uiteraard bij medische urgentie).

Via Facebook en onze website publiceren we de hulpvraag en starten de vraag tot donaties.
Meestal bieden we per poes ook een uniek item online per opbod aan.
We vragen dan ook aan de hulpvrager om zelf geen geld  in te zamelen !

Is de poes klaar voor een gouden mandje via adoptie?
Fantastisch nieuws !
Wij vragen je om ons op de hoogte te brengen en dat dit traject te volgen is op Facebook.

Hou er zeker rekening mee dat de factuur van de dierenarts aangeboden wordt aan de vzw Azura via mail,  en dat de vzw Azura (met ondernemingsnummer BE0686.824.138) de factuur rechtstreeks betaalt aan de dierenarts.

Als er een eigenaar zou opduiken, dan mag de poes pas terug mee na volledige terugbetaling van de door ons gemaakte kosten!  Wij zijn er immers voor de zwerfkatjes in hoge nood,  niet voor diertjes met een eigenaar.

Op dit ogenblik zijn we genoodzaakt om een stop in te voeren. Onze excuses hiervoor.